W L A D I M I R
Byzantijns koor/Gemeenschap
 
 
 


Byzantijns mannenkoor       
 gevestigd te Hengelo (Ov.), Nederland 

 Opgericht 23 mei 1989, en vernoemd naar de H.Wladimir (patroonsfeest op 15 juli), rond 1000 
 grootvorst van Kyiv, die van grote betekenis is geweest voor de verbreiding van het christendom naar 
 Byzantijnse ritus in zijn Oost-Slavische rijk. 
 
 De Wladimir-zangers beoefenen de Oost-Europese geestelijke koormuziek; in het bijzonder richten ze 
 zich daarbij op de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Profane Slavische liederen vormen een bijrepertoire. 
                                                                              
 De repetities worden gehouden op de dinsdagavond, van half acht tot negen uur in de S.B.O. De Batavier, 
 Elsbeekweg 10, 7557 CC Hengelo.                 
  
 De koorvereniging Wladimir is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK Oost-Nederland, 
  onder nr. 40076366.

 


                   Als Instelling
               Gemeenschap van de H.Wladimir 
                   is Wladimir sinds 13 november 2004 lid van de landelijke koepel Pokrof. 
                   (Zie pokrof.nl) 
                   ANBI

 


                                           
....................................................................................
 Laatst bijgewerkt op 22 februari 2024