W L A D I M I R
Byzantijnse Gemeenschap/koor
 
 
 


Byzantijns mannenkoor       
 gevestigd te Hengelo (Ov.), Nederland

 Opgericht 23 mei 1989, en vernoemd naar de H.Wladimir (patroonsfeest op 15 juli), rond 1000 
 grootvorst van Kiev, die van grote betekenis is geweest voor de verbreiding van het christendom naar 
 Byzantijnse ritus, in zijn Oost-Slavische rijk.
 De Wladimir-zangers beoefenen de Oost-Europese geestelijke koormuziek; in het bijzonder richten ze 
 zich daarbij op de Slavisch-Byzantijnse liturgie. Profane Slavische liederen vormen een bijrepertoire. 
                                                                              
 De repetities worden gehouden op de dinsdagavond, om half acht, in een lokaliteit
 van de S.B.O. De Batavier, Elsbeekweg 10, 7557 CC Hengelo.                 
                                                                              
 


 De koorvereniging Wladimir is ingeschreven in het Handelsregister bij 
 de KvK Oost-Nederland, onder nummer 40076366.
                                           
....................................................................................
 
Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2019